Software4u vindt uw privacy zeer belangrijk en zullen u daarom zorgvuldig uitleggen hoe wij met uw gegevens te werk gaan.

Ivesa beheert uw persoonsgegevens

Software4u is een domein van Ivesa, zodoende is Ivesa de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming ervan. 

Ivesa

Pieter Steynstraat 321

8022 TK Zwolle

Nederland
KvK: 61289787

Type persoonsgegevens

Wij slaan gegevens op zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk u een zo goed mogelijke ervaring te bezorgen bij het bezoeken van onze webwinkel, het afhandelen van u bestellingen en het verlenen van support.

 

Nieuwsbrief
Wanneer u aangegeven heeft een nieuwsbrief te willen ontvangen gebeurt dit geautomatiseerd en periodiek. Daarnaast informeren wij onze gebruikers over onze diensten per email. Dit kan in de vorm van een nieuwbrief plaatsvinden. Uw email adres wordt alleen gebruikt als u daar toestemming voor gegeven heeft. U kunt zich gemakkelijk afmelden via uw software4u account. Email adressen in het abonneebestanden van de nieuwsbrief worden niet aan derden verstrekt.

 

Wij verkopen uw gegevens niet
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt niet zonder uw toestemming met derden.

Uw gegevens slaan wij op bij onze hosting partner, DigitalOcean. DigitalOcean treedt hierbij op als contractuele verwerker van data. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.digitalocean.com/security/gdpr/.

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

 

Inzage, aanpassen, exporteren of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij opslaan in te zien, aan te passen, te exporteren (dataportabiliteit) of te verwijderen. U kunt dit eenvoudig doen door in te loggen op https://software4u.nl. Tevens kunt u een email sturen naar helpdesk@software4u.nl. Wij zullen uw verzoek binnen enkele weken behandelen.

 

Privacy Policy | Cookies

De regelgeving in Europa verplicht alle websites die gebruik maken van cookies een pagina te hebben waarop wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe deze worden gebruikt. Cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van Software4u.nl.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de website te analyseren en gebruiksgemak te verbetern.

 

Privacy

Software4u gaat zorgvuldig met uw geregistreerde gegevens zoals e-mail en naam om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is om te kunnen inloggen op software4u.nl.

  

Belangrijk

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens als wachtwoorden van uw computer te onderscheppen. Ook kan er middels een cookie in geen geval een virus of trojan op uw computer worden geplaatst. Zo goed als elke website ter wereld maakt gebruik van cookies. Zonder cookies is een login op een website onmogelijk.


Indien de privacyverklaring moet worden bijgewerkt. Zal de laatste versie van de privacyverklaring altijd beschikbaar op onze website te vinden te zijn.